Øyer og Tretten kirke

Adresse: Tingberg, 2636 Øyer Vis kart

Adresse: Tingberg, 2636 Øyer

Øyer kommune er delt i to kirkesogn - Øyer og Tretten - en kirke i hvert sogn. Øyer kirke ble innviet 2. juli 1725 og Tretten kirke ble innviet 12. september 1728.

I følge historikere vet man at det i middelalderen var to kirker i Øyer sogn, på Skåe og på Orrestad. Mye taler for at kirken på Skåe var den eldste. Der var bygdesenteret den gang, der lå hovet og der gikk tjodvegen (pilgrimsvegen til Nidaros) forbi. Kirken på Skåe er nevnt to ganger i middelalderen, i 1333 og i 1335. Det er grunn til å tro at kirken på Skåe forfalt etter svartedauen i 1349-50, akkurat som mange andre kirker på denne tiden. I 1950-årene ble det reist en bautastein på Sygard Skåe der en tror at denne kirken kan ha stått. Kirken på Orrestad, som er det gamle navnet på Øyer prestegard, er nevnt første gang i 1323.

Show more

Kontaktinformasjon

i det nærliggende området

Annonse
Annonse